วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562” ปิดรับผลงาน 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม Thaircy.redcross.or.th