วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

#จิตอาสาสร้างสื่อ


งานนี้ คนมีของ ห้ามพลาด!!

#จิตอาสาสร้างสื่อ 📸

เปิดรับเยาชนจิตอาสา 15-30 ปี เข้าร่วม
“โครงการ PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด”

👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครออนไลน์ :
http://thaircy.redcross.or.th/2018/04/05/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-pr-club-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7/