วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พี่ออม น้องอิ่มขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม จำนวน 140 คนด้วยกัน
ในโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา ภายใต้แนวคิด "พี่ออม น้องอิ่ม" จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>>> รับสิ่งของบริจาคดังนี้ (ขอเป็นของใหม่เท่านั้น)
- เสื้อยืดเด็กสีขาว free size (คอกลม หรือคอวี)
- เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน
- ขนมขบเคี้ยว ที่เก็บได้นาน
- ถุงเท้านักเรียนสีขาว - สีน้ำตาล (นักเรียนอนุบาล นักเรียนหญิงจะใส่ถุงเท้าสีขาว / สำหรับนักเรียนชาย จะใส่ถุงเท้าสีน้ำตาล)
- เมล็ดพืชผักสวนครัว
>>>>>ปิดรับบริจาค 15 มิถุนายน 2561<<<<<<
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สามารถบริจาคสิ่งของได้ที่
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กรุงเทพฯ 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สุวรรณ 080 907 9228
+++ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับ+++