วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2563

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาดจะได้ประสานกำหนดการสำหรับเข้าเฝ้ารับประทานรางวัลในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ต่อไป
กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสำนักงานยุวกาชาด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 252 5002-3 กด 1