วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Big Cleaning Day

       วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกันทำ Big Cleaning Day ในโครงการกิจกรรม 5 ส. โดยมีนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น