วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Hello Volunteer


#Hello Volunteers
เปิดรับเยาวชนจิตอาสา อายุระหว่าง 15-25 ปี มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านปฐมพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ CPR ภาวะหมดสติ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงได้พบปะเพื่อนใหม่หัวใจอาสาด้วยกัน ที่สำคัญได้เป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย สังกัดสำนักงานยุวกาชาดด้วยนะครับ
"ในการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16–17 ธันวาคม 2560 (ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ"
========================
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1vO-2E3zDW4BEXbg4GONCI6P_sSWfed121r1gQGkj6So/edit
=========================
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายอาคม ควรอาจ โทร 0930892030
#อาสาสมัคร #อาสายุวกาชาด #RCY
***ในการร่วมค่ายครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เพื่อนเยาวชนจิตอาสา

       เข้าพบผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของการเป็นอาสายุวกาชาด ในหัวข้อ “เพื่อนเยาวชนจิตอาสา” (Youth Volunteer Partnership) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายฐานอาสายุวกาชาดที่มีทักษะภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษานานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คุณจะได้อะไร? จากการเป็นอาสายุวกาชาด


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนกันได้แล้ววันนี้

https://docs.google.com/forms/d/1qq8gZqafXuHnoIKq2SZOmE3ggMwgHY6sjxYM07RiZTg/viewform?edit_requested=true

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561


ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด (หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 คลิ๊ก!!

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

     นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย        วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ 2 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งคณะผู้แทนฯ เยี่ยมชมกิจการหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560


อบรม Humanitarian Education

         วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวเปิดการโครงการอบรม Humanitarian Education ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนายุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน"ผิน แจ่มวิชาสอน"  กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน
        การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความชัดเจนในเรื่องฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มเยาวชน ให้มีความคิดที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปถ่ายทอดในแต่ละภูมิภาคของประเทศต่อไป
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าขอความร่วมมือในการสร้างเยาวชนจิตอาสาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

       วันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะทำงานการสร้างอาสาสมัครจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าพบพลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ รองผู้บังคับบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อหารือ และขอความร่วมมือในการสร้างเยาวชนจิตอาสาระหว่างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกับสำนักงานยุวกาชาด ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์เสือป่า บก.นรด. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ชวนอาสายุวกาชาด ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”       ชวนอาสายุวกาชาด ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
    
      โดยผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับ “เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ” เป็นที่ระลึก

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อาสายุวกาชาดบรรจุเหรียญที่ระลึกฯ เพื่อมอบให้กับผู้บริจาคโลหิต

     วันที่ 6 ตุลาคม 2560 อาสายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมบรรจุ “เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ” อันทรงคุณค่าเพื่อมอบสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมมือสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ‪โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

       วันที่ 5 กันยายน 2560 นางวธูสิริ สวัสดิจุ้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมวิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด เข้าพบผู้บริหาร‪โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ‬เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งขอความร่วมมือในการสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพื่อ เป็นแกนนำของโรงเรียน และพร้อมร่วมงานกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยต่อไป โอกาสเดียวกันนี้ คณะวิทยาจารย์ยังให้การอบรม เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก Choking ให้กับเยาวชนจำนวน 90 คน ณ ‪โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร‬