วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?


         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยน “วิสัยทัศน์ พันธกิจ Brand 
และค่านิยมองค์กร” เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย
2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยขยายความร่วมมือกับเครือข่ายและใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม

Brand :
สร้างเยาวชนจิตอาสาปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

ค่านิยมองค์กร :
มุ่งมั่นสร้างเยาวชนที่ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอพระองค์ทรงพระเจริญคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

            บรรยายกาศโครงการ “คาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ เรียนรู้งานจิตอาสาของสภากาชาดไทย ฝึกทักษะ CPR และการสำลัก กิจกรรม Land of Help เมืองแห่งการช่วยเหลือ และพิธีปล่อยคาราวานจิตอาสาลงพื้นที่ 6 จังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดูภาพเพิ่มเติม Click!!

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สภากาชาดไทยต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์ฯ

        วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จำนวน 13 คน ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย        ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการเยาวชนฯ ได้เยี่ยมชมกิจการยุวกาชาด แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาชาดและยุวกาชาด รวมถึงประสบการณ์ของการทำงานจิตอาสาของอาสายุวกาชาด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนงู และศูนย์บริการโลหิตเเห่งชาติ สภากาชาดไทยด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

CPR & Choking รุ่นที่ 2

           การอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) รุ่นที่ 2 มีอาสายุวกาชาด และเยาวชนทั่วไปสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครCPR & Choking รุ่นที่ 1

           การอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) รุ่นที่ 1 มีอาสายุวกาชาด และเยาวชนทั่วไปสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 230 คน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตารางการอบรม CPR & Choking


       ตารางการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ การสำลัก (Choking) ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถชั้น 3โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม รีบเลยนะครับ ตอนนี้ รุ่นที่ 1-3 เต็มแล้ว เหลือรุ่นที่ 4-6 รับจำนวนจำกัดนะครับ สมัครเลย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV2PUhHA76KTEH2NgfkR8e96GZW2BEnA08RfnF3kPYXhuYKA/viewform
 
 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พบผู้อำนวยการใหญ่ อสมท

     วันที่ 31 พ.ค. 60 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำโดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและหารือถึงความร่วมมือในอนาคต
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หยุด!! มองเป็นเรื่องไกลตัว ... CPR & Choking สามารถช่วยชีวิตคนได้จริง


         ชวนเพื่อนๆ ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี เข้ารับการอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking พร้อมฝึกปฏิบัติจริง หากพบเหตุการณ์จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้ทันท่วงที
==========================================
สมัครออนไลน์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeV2PUhHA76KTEH2N…/viewform
==========================================

รอบของการอบรม มีจำนวน 6 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 (ตอบรับภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560)
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 (ตอบรับภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560)
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ตอบรับภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560)
รุ่นที่ 4 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (ตอบรับภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560)
รุ่นที่ 5 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ตอบรับภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560)
รุ่นที่ 6 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (ตอบรับภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560)
****บริเวณห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร****
==========================================
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มแก้ว
โทร 097 274 4664 หรือ 02 252 5002-3 กด 1

#อาสาสมัคร #อาสายุวกาชาด #RCY
***ในการร่วมค่ายครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานยุวกาชาด นำร่องรณรงค์ Road Safety และฝึกอบรมปฐมพยาบาลหากพบเหตุการณ์จริงบนท้องถนน


           นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ให้แก่บุคลากรของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมม 2560 ณ ห้องประชุมจุมกฏ 2-3 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดถือเป็นสำนักงานแรกที่นำร่องเรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ใน เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) พร้อมฝึกอบรมปฐมพยาบาลหากพบเหตุการณ์จริงบนท้องถนน จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้ทันท่วงที