วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562” ปิดรับผลงาน 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม Thaircy.redcross.or.th

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561


      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชนชาย-หญิง อายุ 18-25 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ในโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561”
      การสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด เป็นการเฟ้นหาเยาวชนที่มีจิตอาสา มาทำหน้าที่เผยแพร่กิจการของสภากาชาดไทย และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านจิตอาสากับสภากาชาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทำงานเพื่อมวลมนุษยชาติต่อไป

กำหนดยื่นใบสมัคร 15 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561

รอบสัมภาษณ์ 22 กันยายน 2561

และเข้าค่ายคัดสรร 2-5 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สนใจสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ ‭0 2252 5002-3‬ กด 1


วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

#กุลบุตรและกุลธิดากาชาด


"หน้าที่รักษาป่า ไม่ใช่ของใครเพียงคนเดียว
แต่เป็นของพวกเราทุกคน"
>>เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2561
แล้วพบกัน!!

#กุลบุตรและกุลธิดากาชาด


ถ้ามีแต่คนพูด ไม่ลงมือทำ
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร......

>>เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2561 
แล้วพบกัน!!

#กุลบุตรและกุลธิดากาชาด

#กุลบุตรและกุลธิดากาชาด


จิตอาสา ทำง่าย แค่คิดจะทำ

>>เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2561 
แล้วพบกัน!!

#กุลบุตรและกุลธิดากาชาด

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

“ป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ป่าที่ภักดี ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยอาสายุวกาชาดจังหวัดตราด ผนึกพลังอาสายุวกาชาดจากส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 330 คน

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ป่าที่ภักดี” ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และโอกาสแห่งวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยครบ 96 ปี  “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงอาสาเข้ามาช่วยรักษาและสร้างทรัพยากรไว้บนผืนแผ่นดินไทย
นอกจากนี้ภายในกิจกรรมเยาวชน อาสายุวกาชาด ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 860 ต้น ในพื้นที่ 6 ไร่ เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งต้นไม้แทนพระองค์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงการให้ยั่งยืนสืบไปในอีก 5 ปีข้างหน้า และยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลาตะเพียน จำนวน 86,000 ตัว ลงสู่บึงบัวธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

สำหรับต้นราชพฤกษ์ ถือเป็น "ต้นไม้ของในหลวง" รัชกาลที่ 9 เนื่องจากมีสีตรงกับ สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ์ เป็นหนึ่งใน 3 สัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยมี 1. ช้าง เป็นสัตว์ประจำชาติไทย 2. ศาลาไทย เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติไทย และ 3. ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เข้ากราบลาท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย


       วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำคณะผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 15 คน เข้ากราบลาท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ไปร่วมกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดในต่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
       1. โครงการ International Study and Friendship Camp ครั้งที่ 63 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ 
Youve got potential. Join out quest to discover your best” ณ เมือง Langenlois สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 9 – 23 กรกฎาคม 2561 โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 2 คนไปร่วมค่ายดังกล่าว ได้แก่ 
1. นางสาวมาลินี ต่ำเกษม                  อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด 
                                                สำนักงานยุวกาชาด
2. นางสาวปรียานุช กฤษฎารักษ์          อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด
                                                โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
     2. โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ครูผู้นำและอาสายุวกาชาดระหว่างสภากาชาดไทยกับสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2561  โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 11 คน ไปร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และครูผู้นำ ได้แก่
           1. นางสาวตรีนุช สันติกุล                 หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด
           2. นายสุวรรณ ไชยานนท์                 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด
3. นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ               ที่ปรึกษาชมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
                                                          กรุงเทพมหานคร
และอาสายุวกาชาด จำนวน 8 คน โดยมาจากชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 5 คน ได้แก่
1.       นายกฤติน วงศ์ทองศรี              2. นางสาวปพิชญา วงศ์ทองศรี
3.        นางสาวปุญญิศา ทิพย์จันทร์       4. นางสาวธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์           
5.        นางสาวอนุรดี บรรดาศักดิ์
อาสายุวกาชาดจากสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่
1.      นางสาวบัณฐิตา มาลัยศรี            2. นางสาวดวงกมล สู่สกุล                
3.   นางสาวชนารดี เฉลิมเกรียงไกร 
        3. โครงการ The 5th National Youth and Volunteer Camp of Vietnam Red Cross ณ เมืองเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 2 คน ไปร่วมค่ายดังกล่าว ได้แก่
1. นางสาวมรกต แซ่จิว            วิทยาจารย์ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด
2. นางสาวพัชรสรณ์  เกิดศิริ     อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
New Gen Volunteer เครื่องหมายกาชาดกับการสร้างจิตอาสา

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสายุวกาชาด New Gen Volunteers ตอน การใช้เครื่องหมายกาชาดกับการสร้างจิตอาสา
โดยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พี่ออม น้องอิ่มขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม จำนวน 140 คนด้วยกัน
ในโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา ภายใต้แนวคิด "พี่ออม น้องอิ่ม" จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>>> รับสิ่งของบริจาคดังนี้ (ขอเป็นของใหม่เท่านั้น)
- เสื้อยืดเด็กสีขาว free size (คอกลม หรือคอวี)
- เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน
- ขนมขบเคี้ยว ที่เก็บได้นาน
- ถุงเท้านักเรียนสีขาว - สีน้ำตาล (นักเรียนอนุบาล นักเรียนหญิงจะใส่ถุงเท้าสีขาว / สำหรับนักเรียนชาย จะใส่ถุงเท้าสีน้ำตาล)
- เมล็ดพืชผักสวนครัว
>>>>>ปิดรับบริจาค 15 มิถุนายน 2561<<<<<<
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สามารถบริจาคสิ่งของได้ที่
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กรุงเทพฯ 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สุวรรณ 080 907 9228
+++ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับ+++วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

"เยาวชนต้นแบบ ดี เก่ง รอบรู้ มีจิตอาสา"


ถึงเวลาแล้ว ... ที่คุณจะได้รู้จักกับคำว่า จิตอาสาอย่างแท้จริง ในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
และถึงเวลาแล้ว ที่คุณต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองซะที
หากคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เก่งขึ้น รอบรู้ทักษะชีวิตมากขึ้น พร้อมกับก้าวเข้าสู่จิตอาสาอย่างแท้จริง อย่าพลาดที่จะมาค่ายนี้กับเรา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย Present "เยาวชนต้นแบบ ดี เก่ง รอบรู้ มีจิตอาสา" ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดคู้สลอด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ลงทะเบียนเพื่อรับตั๋วในรอบคัดเลือกได้ที่ https://goo.gl/Q1CKxB ซึ่งมีให้เลือกถึง 2 วันด้วยกัน สะดวกวันไหนเลือกได้เลยครับ
*** 1 คน สามารถจองตั๋วได้ 1 ใบเท่านั้น หากจองเกินกว่า 1 ใบถือว่าเป็นโมฆะ ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พี่แตงกวา 095-9400617
พี่มด 094-9154823
แล้วพบกันครับ ^____^


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ เรื่องปฐมพยาบาล โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมจำนวน 63 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก

กาชาดเข้าถึงทุกที่ช่วยเหลือทุกคน
รอยยิ้มแห่งการให้และจิตอาสา
8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
World Red Cross Day 2018

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รับบริจาคสิ่งของ

รับสิ่งของบริจาค และอาหารแห้ง ในโครงการ "สร้างฝาย ปันสุข" ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

สร้างจิตอาสา กับสภากาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสร้างจิตอาสา กับสภากาชาดไทย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 136 คน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย