วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉


ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉
🤩Highlight สำคัญในปีนี้🤘
👉 25 มกราคม 2561
งาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย “๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน” พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 26 มกราคม 2561
กิจกรรมการประกวดสวนสนาม และการแข่งขันปฐมพยาบาล ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 27 มกราคม 2561
พิธีสวนสนามและปฏิญานตน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 96 ปี
ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉


ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉
🤩Highlight สำคัญในปีนี้🤘
👉 25 มกราคม 2561
งาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย “๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน” พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 26 มกราคม 2561
กิจกรรมการประกวดสวนสนาม และการแข่งขันปฐมพยาบาล ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 27 มกราคม 2561
พิธีสวนสนามและปฏิญานตน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 96 ปี
ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉


ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉
🤩Highlight สำคัญในปีนี้🤘
👉 25 มกราคม 2561
งาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย “๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน” พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 26 มกราคม 2561
กิจกรรมการประกวดสวนสนาม และการแข่งขันปฐมพยาบาล ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 27 มกราคม 2561
พิธีสวนสนามและปฏิญานตน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 96 ปี
ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉
🤩Highlight สำคัญในปีนี้🤘
👉 25 มกราคม 2561
งาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย “๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน” พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 26 มกราคม 2561
กิจกรรมการประกวดสวนสนาม และการแข่งขันปฐมพยาบาล ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 27 มกราคม 2561
พิธีสวนสนามและปฏิญานตน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 96 ปี
ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

นับถอยหลังวันสถาปนายุวกาชาดไทย


ร่วมนับถอยหลัง 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย🎉🎉
🤩Highlight สำคัญในปีนี้🤘
👉 25 มกราคม 2561
งาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย “๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน” พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 26 มกราคม 2561
กิจกรรมการประกวดสวนสนาม และการแข่งขันปฐมพยาบาล ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
👉 วันที่ 27 มกราคม 2561
พิธีสวนสนามและปฏิญานตน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 96 ปี
ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ครบ 96 ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสด็จเป็นประธาน เนื่องในงานทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย ๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน

"พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต"

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
#อาสายุวกาชาด #96ปียุวกาชาดไทย #วันสถาปนายุวกาชาด