วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กศน.อำเภอวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต ในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนช่วงโควิด-19 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี