วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สภากาชาดไทย รับมอบเครื่อง AED จากบริษัท Philips

     
         วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเครื่อง AED จากบริษัท Philips จำนวน 3 เครื่อง โดย 1 เครื่องเป็นเครื่องใช้จริงมอบให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 2 เครืองมอบให้กับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อไว้สำหรับสาธิตการสอนวิชาปฐมพยาบาล

        เครื่อง AED มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิต เนื่องจากการปั๊มหัวใจกู้ชีพ (CPR) จะสามารถช่วยให้หัวใจส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ในระยะหนึ่ง และจะสามารถบอกได้ว่าหัวใจอยู่ในสภาพพร้อมที่จะถูกเครื่อง AED กระตุ้นให้กลับคืนมาสู่ปกติได้หรือไม่ กล่าวคือหัวใจต้องเต้นในจังหวะ ventricular fibrillation การที่จะทำการกระตุ้นหัวใจที่เต้นแบบ VF จะต้องกระทำโดยเร็ว ยิ่งเร็วยิ่งดี เครื่อง AED นี้จึงมีความสำคัญมากในการกู้ชีพขั้นต่อจาก CPR แต่ถ้าหัวใจไม่เต้นแบบ VF ก็จะต้องใช้มาตรการอื่นๆ ในการช่วยชีวิต เช่นนำส่งโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ต่อไป


 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น