วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น