วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมยกร่าง ข้อบังคับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2

         วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมยกร่างข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกาi อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมในการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องสเตชั่น 1 ชั้น 15 โรงแรมเซนทรา หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น