วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อบรมแกนนำอาสายุวกาชาด

          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการอบรมแกนนำอาสายุวกาชาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีอาสายุวกาชาดจากกรุงเทพมหานครและภาคกลางเข้าร่วมจำนวน 80 คน และจัดขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยุวกาชาดให้สมาชิกในชมรมอาสายุวกาชาด พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับสภากาชาดไทยต่อไป
         ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น