วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนราชนินีบน

       วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนราชินีบน โดยมีสมาชิกยุวกาชาดใหม่เข้ารับเข็มยุวกาชาดจำนวน 372 คน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
       สำหรับพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนัก ถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น