วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อบรมอาสายุวกาชาด จังหวัดลำปาง

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมการอบรมจำนวน 107 คน ณ ห้องสราญนที ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
        ก่อนเสร็จสิ้นการอบรม อาสายุวกาชาดได้ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับผู้สูงอายุชุมชนอำเภอแม่เมาะ 5 ตำบาล จำนวนกว่า 50 คน โดยอาสายุวกาชาดถ่ายทอดเรื่องปฐมพยาบาลให้กับผู้สูงอายุ และผู้ สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับอาสายุวกาชาดเช่นกัน ได้แก่ การตัดตุงพญายอ ตัดตุงปักเจดีย์ทราย ต้นผึ้ง ต้นเทียน สานตั๊กแตน สานปลาตะเพียน
        การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้นำความรู้ด้านทักษะปฐมพยาบาลไปทอดความให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และประชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการทบทวนความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการ ช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน อนาคตต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น