วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ยุวกาชาดประกาศแชมป์คลิปวีดีโอสร้างสรรค์ "หนองบัวพิทยาคาร"คว้าที่1ไปครอง

    
   
          ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู คว้ารางวัลที่ 1 จากการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้” ขณะที่ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง คว้ารางวัลที่ 2 และ โรงเรียนเบญจม-เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คว้ารางวัลที่ 3 ตามลำดับ พร้อมรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจาก
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

       นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ประธานตัดสินการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอฯ เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้มีผลงานเข้าร่วมจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยการตัดสินมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ทั้งนี้ผลงานแต่ละชุดที่ส่งเข้ามาประกวด มีเนื้อหา เทคนิคการถ่ายทำ และรูปแบบการนำเสนอ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชมรมอาสายุวกาชาดแต่ละแห่ง ในการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับแนวคิดของทีมที่ชนะการประกวด ได้ให้ความหมายในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ไว้ว่า หากในวันหนึ่งที่ทุกคนมีความทุกข์ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไม่รู้จะมองหาใครมาเป็นที่พึ่งพิง บนหนทางที่แสนกว้างใหญ่ อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ หากไม่รู้ขอให้บอก เราจะ คอยป้องกันและบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างความสุขแก่คนทั่วไป ไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร เป็นกลางไม่เข้าฝ่ายไหน ไม่เลือกคบเฉพาะชาติใด เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร และไม่ก้าวก่ายกฎหมายบ้านเมือง เราให้บริการอาสาสมัคร ทำด้วยใจรัก ไม่ทวงบุญคุณ
รักเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว มีความผูกพันกลมเกลียว ยึดหลักสากล อาสายุวกาชาด ร่วมทำความดี สร้างศรัทธาในใจที่มี เพื่อศักดิ์ศรียุวกาชาดไทย

    "เราหวังว่า สำนักงานยุวกาชาด คงจะจัดให้มีการประกวดทำนองนี้ในหัวข้ออื่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พลาด รางวัลครั้งนี้ ได้พัฒนาฝีมือและส่งผลงานมาร่วมประกวดอีกครั้ง รวมทั้งอยากเห็นทีมใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดมากยิ่งขึ้น เราอยากเปิดโอกาสให้เยาวชนจิตอาสาได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดการทำความดี และมีคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมต่อไป" นายสมจิตต์กล่าววันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ASEAN Red Cross Youth Gathering 2015

         นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอาสายุวกาชาด ร่วมสังเกตการณ์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนจากสภากาชาดแถบประเทศอาเซียน ได้แก่ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาวและมาเลเซีย ในงานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Red Cross Youth Gathering 2015) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบรรยากาศภาพรวมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากยุวกาชาดจากทุกค่ายย่อย วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดค่าย “RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 101 คน จาก 14 สถาบัน

        นางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า ในการจัดค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศกับสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาสายุวกาชาดจากสถาบันต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านจิตอาสาด้วย

        นางสาวสุนิสา ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการจัดค่ายในครั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด จะมีอาสายุวกาชาดที่มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ พร้อมร่วมงานจิตอาสาของสำนักงานยุวกาชาด หรือสภากาชาดไทย และเกิดการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาดในสถาบันการศึกษานั้น ๆ อีกด้วย