วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

       ขอแสดงความยินดีกับ นายเกษม ศรีสมบูรณ์ หรือน้องเต๋า และนางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย หรือน้องปุ๊กกี้ อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น