วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Congratulation‬

     วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุว กาชาด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น