วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บรรจุถุงยังชีพบรรเทาภัยหนาว

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 อาสายุวกาชาด สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
จำนวน 20 คน ร่วมกันช่วยบรรจุถุงยังชีพบรรเทาภัยหนาว ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
      ในการนี้ เพื่อนำไปมอบในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558
เยี่ยมชมสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

           วันที่ 30 พฤศิจิกายน 2558 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด และที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 49 คน เยี่ยมชมสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในส่วนของสวนงู ภายในตึก 4 มะเส็ง และชมการรีดพิษงู