วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทย

       วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด นำผู้แทนยุวกาชาดจำนวน 4 คน เข้ากราบลาและรับโอวาทจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาสายุวกาชาดไทยไปร่วมประชุมสัมมนายุวกาชาดประจำปี 2558 (Peer to Peer Youth Symposium 2015) ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

       ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่ 


1.นายคุณาวุฒิ ศรีปัญญา วิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด

2. นายธราธร ประคองสุข วิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด

3. นางสาวอัญชลี สืบแสงอินทร์ อาสายุวกาชาด สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


4. นางสาวฌุติญา แซ่ตั้ง อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น