วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัล

     วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ในงานการสัมมนาเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมอาสายุวกาชาดเพื่อความยั่งยืน ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ที้งนี้ได้มอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่เหล่ากาชาดจังหวัด สถานศึกษา และหน่วยงานพัฒนาเยาวชนที่สนับสนุนกิจการยุวกาชาด รวม 116 โล่ภาพการรับโล่เกียรติยศและโล่รางวัล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น