วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลงนามถวายพระพร

     วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 ณ อาคาร“ เทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น