วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เปิดกรวยลงนามถวายพระพรในวโรกาส วันขึ้นปีใหม่ ปี 2560

       วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เนื่องในวโรกาส วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ อาคาร“ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) ”(ชั้นล่าง) สภากาชาดไทย
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวนิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกันตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย #อาสายุวกาชาด


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

        วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 57 คน ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
       โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนที่ไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชRoad Safety “ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด”

         วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด” ให้แก่อาสายุวกาชาด จำนวน 77 คน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยบนถนน” ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน และการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น       
        จากนั้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จะมีการออกไปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในยามฉุกเฉินโดยกิจกรรมนี้ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญใน 7 จุดพื้นที่จุดตรวจ จุดบริการ ใน ดังนี้
1.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)
2.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
3.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
4.บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
5.ถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเขตจังหวัดปทุมธานี
6.ถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคใต้ เขตจังหวัดสมุทรสาคร
7.ถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคตะวันออก เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
#อาสายุวกาชาด #RCY #RoadSafety


"ประกวดตั้งชื่อมาสคอต สวนงู สถานเสาวภา"


       สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณเเม่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม "ประกวดตั้งชื่อมาสคอต สวนงู สถานเสาวภา" พร้อมชมโชว์จับงูและถ่ายรูปกับพี่(งู)หลาม ได้ 2 รอบ คือ เวลา 11.00น. และ 14.30น. ฟรี!!! ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 (วันเด็กแห่งชาติ)
แล้วมาร่วมกิจกรรม พร้อมถ่ายรูปกับพี่(งู)หลามตัวจริง และ พี่(งู)หลามมาสคอต กันเยอะๆนะ!!!

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่นหลายสาขา

             วันที่ 21 ธันวาคม 2559 สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี๒๕๖๐ โดย นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ถนนสีลมกรุงเทพฯ
             การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยกย่อง เชิดชูและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานยุวกาชาด โดยทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาด แบ่งกลุ่มพิจารณาผลงานตามประเภทบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มอาสายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น กลุ่มวิทยากรแกนนํายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและผู้บริการการศึกษาดีเด่น ประเภทหน่วยงาน กลุ่ม กศน.อําเภอ ดีเด่น และ กศน.จังหวัด ดีเด่น
 


 
 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ(Rc&IHL)

     การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ให้กับวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ(Rc&IHL) ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราชอาสายุวกาชาดลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์

        วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ให้บริการผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อำเภอหัวยคต จังหวัดอุทัยธานี


มอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนกิจการยุวกาชาด

     
 
         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดสัมมนาเครือข่าย “พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Samart พึ่งพาได้ สู่สังคม” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องจำนวน 29 โล่ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายของสำนักงานยุวกาชาด สร้างความชัดเจนในทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานยุวกาชาดกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานพัฒนาเยาวชนกลุ่มใหม่ รวมทั้งวิทยากรแกนนำยุวกาชาดซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องต่อไป