วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

47 ปี กฟผ.

       

           วันที่ 29 เมษายน 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครบรอบ 47 ปี ณ ชั้น 9 หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

123 ปี วันสถาปนาสภากาชาดไทย

        วันที่ 27 เมษายน 2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 123 ปีแห่งการก่อตั้ง ซึ่งตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี ณ บรเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

        ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 123 ปี สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย ดังนี้

        หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ จัดแสดงเอกสารโบราณของสภากาชาดไทย และนิทรรศการประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์

        โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 123 ปี

        สวนงู สถานเสาวภา เปิดให้เข้าชมสวนงูการรีดพิษงู สาธิตการจับงูหลากหลายชนิดพิพิธภัณฑ์งู โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น.

       ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมโพสต์ภาพถ่ายตนเองบอกต่อประสบการณ์การบริจาคโลหิต และทำสัญลักษณ์รูปมือ (เลิฟ เลิฟ) และ Tag ชวนเพื่อนมาบริจาคโลหิต พร้อมติด #123thairedcross
#blooddonationthai #บริจาคโลหิตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบอกต่อ ผ่านทาง Facebook หรือ Instragram เพื่อร่วมรณรงค์สร้างกระแสการบริจาคโลหิต

       ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น.

สอบถามเพิ่มโทร. 1664

#123ปีสภากาชาดไทย #อาสายุวกาชาด
 
  


 
 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

อาสายุวกาชาด มศว. ดูงานสภากาชาดไทย

          วันที่ 22 เมษายน 2559 อาสายุวกาชาดจำนวน 29 คน จากชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดูงานสภากาชาดไทย ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย และชมการีดพิษงู สถานเสาวภา ‪#‎อาสายุวกาชาด‬


วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย

        วันที่ 20 เมษายน 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด นำผู้แทนยุวกาชาดจำนวน 3 คน เข้ากราบลาและรับโอวาทจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาสายุวกาชาด ไปเข้าร่วมโครงการค่าย Supercamp Philipines 2016 ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2559  ณ เมืองเชบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

        ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวนวพร รอดพิทักษ์ วิทยาจาย์ 3 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
2. นางสาวชามาวีร์ สุขชาญไชย อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุรี
3. นางสาวชมพูนุช แช่หลี อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


        สำหรับการเดินทางไปร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้ ผู้แทนอาสายุวกาชาดทั้ง 3 คนจะได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆ การพัฒนาภาวะผู้นำ และการฟังบรรยายและเเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานจิตอาสาของอาสา สมัครเยาวชนซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

#‎ปลูกธรรมปันเป๋า


#‎ปลูกธรรมปันเป๋า‬ ‪#‎ปลูก_ธรรม_ปัน_เป๋า‬
อาสายุวกาชาด ได้จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดย สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังธรรมะ และแบ่งปันสิ่งของ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอบอกบุญต่อ เพื่อร่วมบริจาคสิ่งของและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้

1. ชุดนักเรียนอนุบาล สีกรม แบบติด เบอร์ 3-7 ทั้งชายและหญิง และ รองเท้าอนุบาล
2. ชุดนักเรียนประถม สีกากี(ชาย) สีกรม(หญิง) และรองเท้านักเรียน
3. กระเป๋านักเรียนใหม่
4. เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ลิขวิดเปเปอร์ กล่องดินสอ สมุด ฯลฯ

...จัดส่งมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
โดยระบุว่า "สิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรม ปลูก ธรรม ปัน เป๋า"
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2525002-3 หรือ 0906463889 พี่เปา 0615459694 พี่หน่อย


วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

รดน้ำขอพร ... เลขาธิการสภากาชาดไทย

      วันที่ 12 เมษายน 2559 คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติฯ

รดน้ำขอพร ... ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

       วันที่ 12 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ และนางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย