วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปลูก ธรรม ปัน เป๋า

    วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 อาสายุวกาชาด กว่า 50 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับน้องๆ โดยมีกิจกรรมหลายอย่างมากมาย อาทิ พาน้องฟังธรรม ทำแปลงผัก ทาสีและตกแต่งประตูห้องเรียน มอบสิ่งของ และกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ มีพี่ๆ จากกลุ่ม Boot Room คนรักการเตะฟุตบอล และบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาร่วมกิจกรรมและทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ ในครั้งนี้ด้วย ‪v
v
v
v
... ขอขอบคุณผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้ที่สนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ด้วยครับ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม รุ่นที่ 4

      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม รุ่นที่ 4  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 43 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
      ทั้งนี้ การจัดอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม มีทักษะการวางแผน และการบริหารจัดการโครงการอบรม ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทยต่อไป


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

World Red Cross : World Vision

       ขอเชิญน้องๆ กลุ่มที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม World Red Cross : World Vision จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรก วันที่ 1 มิถุนายนนี้ และรุ่นที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
มาสมัครเข้ามาได้อีกนะครับ ใครยังไม่ได้กรอกใบสมัคร รีบด่วนเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 0-2252-5002-3 ต่อ 1
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.surveycan.com/survey162640 กิจกรรมดีๆ แบบนี้พลาดไม่ได้นะครับวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อบรมวิทยากรยุวกาชาด จังหวัดลพบุรี

     สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 120/ลบ.3 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางนวลจันทร์ แย้มศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
     ทั้งนี้ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ที่อยู่ค่ายพักแรม ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เรื่องหลักการกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการปฐมพยาบาล เอดส์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ความเข้าใจในกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ของการดำเนินการอบรมเยาวชน เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ความชำนาญ และสามารถนำกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดไปบูรณาการเข้ากับงานในความรับผิดชอบได้ รวมถึงร่วมในการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไปอบรมวิทยากรยุวกาชาด จังหวัดลำปาง

      สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุุ่นที่ 119/ลป.3 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถาบันภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

      ทั้งนี้ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ที่อยู่ค่ายพักแรม ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เรื่องหลักการกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการปฐมพยาบาล เอดส์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ความเข้าใจในกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ของการดำเนินการอบรมเยาวชน เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ความชำนาญ และสามารถนำกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดไปบูรณาการเข้ากับงานในความรับผิดชอบได้ รวมถึงร่วมในการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป


วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประเมินผลการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการสรรหา "กุลบุตร-กุลธิดากาชาด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎rcy2559‬