วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม รุ่นที่ 4

      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม รุ่นที่ 4  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 43 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
      ทั้งนี้ การจัดอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม มีทักษะการวางแผน และการบริหารจัดการโครงการอบรม ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทยต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น