วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Volunteer in Action รวมพลังจิตอาสา
      ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนของน้องๆ Inter และมหาวิทยาลัย ทางสำนักงานยุวกาชาดเปิดโอกาสให้น้องๆ มาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาฯ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย และสวนงู สถานเสาวภา ในช่วงระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม และ 21-22 กรกฎาคม 2559

      ลักษณะงาน สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ในรพ. ช่วยอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการที่รพ. อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่สวนงู และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
น้องๆ ที่สนใจมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วงปิดเทอม ลงชื่อและเบอร์ติดต่อที่ comment ได้เลยนะคะ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 0-2252-5002-3 ต่อ 1 หรือติดต่อพี่นก Thanyarat Indhison

      Good Afternoon all, I'd inform you that RCY Bureau is open for all of you to do voluntary work during semester break of school and university on 11-15 and 21-22 July 2016 at Chulalongkorn Memorial Hospital, Snake farm and TRC Museum.

      Registration: Post your name-surname and your mobile number in comment. More information please call 0-2252-5002-3 ext 1 International Relation Section or inbox to Pee Nok Thanyarat Indhison
‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎RCY‬

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม


      วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 นี้ ขอเชิญอาสายุวกาชาด และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมสร้างคนดี ให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชูปถัมภกและสภานายิกาสภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

      โดยแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนศิลป์ธรรม ประกอบด้วย Gallery in the garden ภาพธรรมโดยชมรมอาสา ยุวกาชาด เป็นการวาดรูปที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แบบ drawing และ painting การระบายสีรูปการ์ตูนธรรมะ เมล็ดพันธุ์ธรรมะ ต้นไม้ของพ่อและแม่ ประดิษฐ์กระถางต้นไม้พร้อม ใบอธิษฐานบุญ กิจกรรมการถ่ายรูปพร้อมติด ‪#‎อาสายุวกาชาด‬ โพสต์ลง Facebook จิ๊กซอธรรมะ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา โซนความรู้ธรรม โซนอาหารบุญ จะเป็นซุ้มที่ให้ความรู้เรื่องอาหารตำรับเจ้าคุณนรฯ ข้าวมธุปายาส และอาหารชีวจิต สุดท้ายในส่วนของโซนวัฒนธรรมไทย จะมีการสอนเรื่องการร้อยมาลัย การแกะสลัก การไหว้ การกราบ ซึ่งจัดบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ 84 ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรม คู่แผ่นดิน ภายในงานนี้ด้วย


เอกสารดาวน์โหลดเพื่อรับโล่รางวัลและร่วมจัดนิทรรศการ      เอกสารดาวน์โหลดเพื่อรับโล่รางวัลและร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานคุณธรรมคู่แผ่นดิน


(ดาวน์โหลด) http://www.4shared.com/office/XxnCWUcgce/_online.html


      เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอเชิญรับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย โครงการ 84 ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรมคู่แผ่นดิน(ดาวน์โหลด) http://www.4shared.com/office/huguPSqKba/_online.html

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศ!! ผลการคัดเลือก 9 โครงการดีเด่น ในโครงการ 84 ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรมคู่แผ่นดิน        ตามที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ 84 ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรมคู่แผ่นดิน ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชมรมอาสายุวกาชาดได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อันเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และเพื่อคัดเลือกเป็น 9 โครงการดีเด่น ในการรับโล่ รวมทั้งจัดนิทรรศการคุณธรรมคู่แผ่นดิน และ 5 โครงการรางวัลชมเชย พร้อมรับเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559  ณ วัดเทพศิรินทราวาส (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร
        บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลชมรมอาสายุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

   ++ รางวัล 9 โครงการดีเด่น ++
1. ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
2. ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3. ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น
4. ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร
5.ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
7. ชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
8. ชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะุคา จังหวัดลำปาง
9.ชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

  ++ รางวัลชมเชย ++
1. ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ จังหวัดระยอง
2. ชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
4. ชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
5. ชมรมอาสายุวกาชาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

#อาสายุวกาชาด #RCY

สำนักงานยุวกาชาด สร้างคนดีให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชูปถัมภกและสภานายิกาสภากาชาดไทย


        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสร้างคนดี ให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชูปถัมภกและสภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

        เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด จึงกำหนดจัด “โครงการสร้างคนดีให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชูปถัมภก และสภานายิกาสภากาชาดไทย” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ อาสายุวกาชาด เด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาส จากชมรมผู้ป่วยธารัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 1,000 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม โดยการเรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติ หลักธรรม คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมมหกรรมแห่งบุญ ในรูปแบบของตลาดบุญ ซึ่งทุกคนเลือกเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ โดยแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนศิลป์ธรรม ประกอบด้วย Gallery in the garden ภาพธรรมโดยชมรมอาสา ยุวกาชาด เป็นการวาดรูปที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แบบ drawing และ painting การระบายสีรูปการ์ตูนธรรมะ เมล็ดพันธุ์ธรรมะ ต้นไม้ของพ่อและแม่ ประดิษฐ์กระถางต้นไม้พร้อม ใบอธิษฐานบุญ กิจกรรมการถ่ายรูปพร้อมติด #อาสายุวกาชาด โพสต์ลง Facebook จิ๊กซอธรรมะ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา โซนความรู้ธรรม โซนอาหารบุญ จะเป็นซุ้มที่ให้ความรู้เรื่องอาหารตำรับเจ้าคุณนรฯ ข้าวมธุปายาส และอาหารชีวจิต สุดท้ายในส่วนของโซนวัฒนธรรมไทย จะมีการสอนเรื่องการร้อยมาลัย การแกะสลัก การไหว้ การกราบ ซึ่งจัดบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ 84 ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรม คู่แผ่นดิน ภายในงานนี้ด้วย

        ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด คาดหวังว่า กิจกรรมในวันนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เก็บเกี่ยวความรู้เรื่องพุทธประวัติ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นคนดีมีคุณธรรมจากการร่วมมหกรรมแห่งบุญ เพื่อส่งเสริมคนดีสู่สังคมต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดทุกคนยังได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา อีกด้วย

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 5

         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 5 มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของหน่วยงาน กศน.จากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" กรุงเทพมหานคร
(ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TRCYVolunteer/photos/?tab=album&album_id=1095905283807764)


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม รุ่นที่ 5

      วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการอบรม มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2559  โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของหน่วยงาน กศน.จากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" กรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้อง บริเวณอนุสาวรีย์สมรภูมิ

       บรรยากาศของอาสายุวกาชาดกว่า 100 คน ลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สมรภูมิ เพื่อเผยแพร่การใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้องกับประชาชนที่สัญจรหรืออยู่บริเวณนั้น  ‪(เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559)
รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้อง บริเวณสยามสแควร์

      บรรยากาศของอาสายุวกาชาดกว่า 100 คน ลงพื้นที่บริเวณสยามสแควร์ เพื่อเผยแพร่การใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้องกับประชาชนที่สัญจรหรืออยู่บริเวณนั้น  ‪(เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559)
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พลังอาสายุวกาชาดสร้างความเข้าใจ ใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้อง

       วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการใช้เครื่องหมายกาชาด ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ชั้น 4 

       โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการใช้เครื่องหมายกาชาด เป็นการรวมพลังของแกนนำเยาวชนอาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาดในกรุงเทพฯและภาคกลางกว่า 200 คน เพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้อง โดยในช่วงเช้ามีการอบรมการให้ความรู้เรื่องใช้เครื่องหมายกาชาดจากวิทยากร คือ นายเอกราช  รักวนัส หัวหน้าฝ่ายประสานงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)  และในช่วงบ่าย เป็นการเดินรณรงค์เผยแพร่การใช้เครื่องหมายกาชาด อย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสยามสแควร์

      เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิดและไม่ได้รับอนุญาต สำนักงานยุวกาชาดเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงจัดโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการใช้เครื่องหมายกาชาดเพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนอาสายุวกาชาดได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำเครื่องหมายกาชาดไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการเดินรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเกิดความตระหนักถึงการใช้เครื่องหมายกาชาดและไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดอีกต่อไป

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 วันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมใจใส่เสื้อสีเหลือง

     

       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมใจใส่เสื้อสีเหลือง เเสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เสริมเขี้ยวเล็บวิทยาจารย์สำนักงานยุวกาชาด       นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย มาให้การอบรมแก่คณะวิทยาจารย์ของสำนักงานยุวกาชาดจำนวน 19 คน

        การอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ กาชาด หลักปฐมพยาบาล การประเมินผู้บาดเจ็บ ภาวะหมดสติ CPR&AED(ผู้ใหญ่) การสำลัก(ผู้ใหญ่) การห้ามเลือด การเข้าเฝือกชั่วคราว การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองและการชัก  ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาดมุ่งเน้นให้วิทยาจารย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และก้าวทันเหตุการณ์  ฝึกทักษะและเทคนิคการสอนในเรื่องดังกล่าว ในฐานะวิทยากรที่จะออกไปสอนปฐมพยาบาล เพื่อนำไปฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโอกาสต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

6 ขั้นตอน การเป็นอาสายุวกาชาด


6 ขั้นตอน การเป็นอาสายุวกาชาด

1. เป็นเยาวชน ชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี

2. มีจิตอาสา อยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

3. ดาวน์โหลด พร้อมกรอกใบสมัคร “อาสายุวกาชาด” (โหลดได้ที่ Thairedcrossyouth.blogspot.com)

4. ส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330

5. ร่วมกิจกรรม / ติดตามข่าวสาร ผ่านทางสื่อ Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Google plus และ Blog หรือกลัวหาไม่เจอ เข้า Google พิมพ์ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2252 5002-3 กด 1

รายชื่อชมรมอาสายุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการใช้เครื่องหมายกาชาด


รายชื่อชมรมอาสายุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการใช้เครื่องหมายกาชาด ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 มีดังนี้
1.โรงเรียนศรีพฤฒา
2.โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
3.โรงเรียนสตรีวิทยา
4.โรงเรียนราชินี
5.โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
6.โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
7.โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี นนทบุรี
8.โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ฯ
9.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
10.โรงเรียนสตรีนนทบุรี
11.โรงเรียนปากเกร็ด
12.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
14.กศน.เขตบึงกุ่ม
15.กศน.เขตพระโขนง
16. กศน.อำเภอคลองหลวง

17.กศน.เขตบางกอกน้อย
18.กศน.เขตสาทร
19.กศน.เขตคลองสาน


ถวายผ้าป่า “ดั่งใจพระเวสออมบุญ”

   
  
         วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกัน ถวายผ้าป่า “ดั่งใจพระเวสออมบุญ” เป็นจำนวนเงิน 19,019 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม ศกนี้ ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร