วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดโลกทัศน์สู่สากล รุ่นที่ 2

         สภากาชาดไทย เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนจิตอาสาที่มีความพร้อมด้านทักษะภาษา อังกฤษเข้าร่วมโครงการ World Red Cross : World Vision รุ่นที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 โดยนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมจำนวน 27 คน ณ ห้องจุมกฎ 1 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

         สำหรับกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการให้ความรู้ด้านองค์กรกาชาด การใช้เครื่องหมายกาชาด และหลักการกาชาด จากนั้น ภาคบ่ายจะพาน้องๆ ออกไปศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งต่อความรู้เรื่องกาชาดและปลูกฝังจิตอาสาไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทยอีกด้วย
#อาสายุวกาชาด #RCY #REDCROSSวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

^^คุณลักษณะของอาสายุวกาชาด^^


^^คุณลักษณะของอาสายุวกาชาด^^

- มีความศรัทธา มีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ในภารกิจของสภากาชาดไทย

- ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในหลักการกาชาดและวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

- ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดโดยเข้ารับการอบรมอาสายุวกาชาด หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ

- นำความถนัด ความสนใจ ความชำนาญของตน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบริการชุมชน

- หมั่นฝึกฝน และพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และฝึกฝนให้กับสมาชิกรุ่นน้อง อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป เช่น ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล ความรู้ด้านนันทนาการ ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมค่ายประเภทต่างๆ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยันขันแข็งและทำอย่างจริงจัง

- สามารถจัดสรรเวลาที่จะทำงานอาสาสมัคร โดยไม่เกิดปัญหากับครอบครัวและปัญหาการเรียน

- ยอมรับข้อจำกัดที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอาสาสมัคร และมีความอดทนต่อความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้น

- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำใจเอื้ออารีต่อผู้อื่นเสมอ

- ปฏิบัติตามระเบียบของชมรมอาสายุวกาชาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 252 5002 - 3 กด 1
‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎RCY‬ ‪#‎Volunteer‬ ‪#‎Strong‬ ‪#‎Leadership‬

สานรักษ์ ณ บวร

          พลังเยาวชนของอาสายุวกาชาด และกุลบุตร-กุลธิดากาชาด กว่า 60 คน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสภานายิกาสภากาชาดไทย จำนวน 84 ต้น ทำแปลงผักสวนครัว และสร้างฝายชะลอน้ำ โดยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ณ วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
#‎กุลบุตร‬ ‪#‎กุลธิดากาชาด‬ ‪#‎อาสายุวกาชาด‬ #‎สภากาชาดไทย ‪#‎Volunteer‬ ‪#‎Strong‬ ‪#‎ปลูกป่า‬ ‪#‎ฝายชะลอน้ำ‬

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"งู-ผูก-พัน สานสัมพันธ์ คู่-เเม่-ลูก (ปี 2)"
กลับมาเเล้วจ้า!!!

สำหรับกิจกรรม "งู-ผูก-พัน สานสัมพันธ์ คู่-เเม่-ลูก (ปี 2)"

วันเเม่เเห่งชาติปีนี้ (วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559)
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณลูกพาคุณเเม่มาเยี่ยมชม ชมโชว์จับงู ถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่สุดใจดี และร่วมกิจกรรม "ประกวดภาพถ่าย" ชิงรางวัลกับสวนงู ฟรี!!! ตั้งเเต่เวลา 9.30 - 15.30น.

ตารางเวลาการเเสดง
- ชมโชว์จับงูและถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่สุดใจดี
เวลา 11.00น. (รอบเช้า)
- ชมโชว์จับงูและถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่สุดใจดี
เวลา 14.30น. (รอบบ่าย)

กติกาการถ่ายภาพส่งเข้าประกวดชิงรางวัล
1. กด “Like” แฟนเพจ Snake Farm - QSMI
2. กด “Like & Share” ภาพกิจกรรม “งู-ผูก-พัน สานสัมพันธ์ คู่-แม่-ลูก ปี 2” (ภาพนี้)โดยตั้งสถานะเป็น "Public"
3. ถ่ายภาพ "คู่แม่-ลูก" หรือ "รูปเดี่ยว" หรือ "รูปกลุ่ม" หรือ "รูปเซลฟี่" กับป้ายที่ทางสวนงูจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณสวนงูในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และ “Post” รูปลงบนหน้าแฟนเพจ Snake Farm – QSMI ภายในเวลา 24.00 น. ของวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559

ระยะเวลาร่วมสนุก: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559
(ผู้ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจะต้องถ่ายภาพและส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เท่านั้น!!!)

เกณฑ์การพิจารณา: สวนงูจะสุ่มรายชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือเลือกรูปถ่ายที่ถูกใจคณะกรรมการ ที่ทำถูกต้องตามกติกาการร่วมสนุก เพื่อรับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางเพจ Snake Farm - QSMI

สถานที่รับรางวัล: สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
(โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับมาที่ inbox ของเพจ Snake Farm - QSMI ภายในระยะเวลาที่สวนงูกำหนด)

หมายเหตุ:
1. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นเเฟนเพจ Snake Farm -QSMI เท่านั้น!!!
2. จำกัดของรางวัลจำนวน 1 รางวัล:ท่าน ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
3. สามารถส่งรูปถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการ "Post" รูปถ่ายลงบนหน้าเพจ Snake Farm - QSMI ได้ท่านละ 1 รูป เท่านั้น ในระยะเวลาที่กำหนด!!!
4. ขอสงวนสิทธิ์ลบรูปภาพที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้เเก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น!!!
6. หลังจากที่ทางเพจ Snake Farm - QSMI ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยเเล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับมาที่ inbox ของเพจ Snake Farm - QSMI ภายในระยะเวลาที่สวนงูกำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดเเล้ว ผู้ได้รับรางวัลยังไม่ได้ติดต่อกลับเข้ามาที่ inbox ของเพจนี้ ให้ถือว่า ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับของรางวัลไปโดยปริยาย และคณะกรรมการมีสิทธิ์จะให้รางวัลเเก่ผู้ร่วมสนุกที่ทำถูกต้องตามกติกาท่านอื่นๆ ได้ต่อไป
7. สวนงูขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเเก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆในกติกาการร่วมสนุก โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ส่วนรางวัลของกิจกรรมนี้จะเป็นอะไรนั้น โปรดติดตามได้ทางเพจ Snake Farm - QSMI เร็วๆนี้!!!
8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
9. บุคลากรของสวนงู สถานเสาวภา ไม่มีสิทธิ์รับของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้
10. หากคณะกรรมการพิจารณาเเล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหรือกติการการร่วมสนุกของกิจกรรม และ/หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม ถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดคุณสมบัติ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้นั้นร่วมกิจกรรมต่อไปโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบ และมีสิทธิ์เปลี่ยนเเปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมได้
11. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้สวนงู สถานเสาวภา มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ และ/หรือเผยเเพร่รูปถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสวนงู สถานเสาวภา ทั้งในปัจจุบัน และ/หรืออนาคต
12. การพิจารณาให้รางวัลและการตัดสินของสวนงู สถานเสาวภา ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สวนงู สถานเสาวภา กำหนด

นอกจากนี้ พิเศษสุดๆสำหรับวันเเม่ในปีนี้ เพื่อนๆสามารถเเวะมารับ "มะลิ" ไปให้คุณเเม่กันได้นะจ๊ะ เเต่ขอบอกว่า "มะลิ" ที่สวนงูไม่เหมือนกับ "มะลิ" ที่อื่นๆเเน่นอน!!!

วันเเม่เเห่งชาติปีนี้ อย่าลืมเเวะมาร่วมกิจกรรมกับสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กันเยอะๆ นะจ๊ะ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

5 Step การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด


การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

1. รวบรวมเพื่อนๆ ที่มีจิตอาสาให้ได้ 30 คน ประกอบด้วย
- คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึงเยาวชนที่เป็นอาสายุวกาชาด และได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานชมรมฯ และกรรมการอย่างน้อย 10 คน
- สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อย 20 คน

2. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย
- ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคล เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
- กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
- ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและเลขานุการ

3. ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ยื่นคำร้องการขอจัดตั้งชมรม (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Thairedcrossyouth.blagspot.com) พร้อมสำเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด ส่งมาที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาด(โปโลไทด์)สำหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด

5. Complete เพียงเท่านี้ ก็เป็นชมรมอาสายุวกาชาด ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 252 5002 - 3 กด 1

‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎RCY‬

เชิญเที่ยวงาน สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ณ วัดเทพฯ     ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง สร้างคนดีให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชูปถัมภกและสภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

     ภายในงานพบกับตลาดบุญ ประกอบด้วย 4 โซน คือ 1. โซนศิลป์ธรรม 2. โซนความรู้ธรรม 3.โซนอาหารบุญ 4.โซนวัฒนธรรมไทย

* มีบริการรถเมล์รับ-ส่งฟรี ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานระหว่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไทและวัดเทพศิรินทราวาส ทั้งเที่ยวไปและกลับ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ตามเวลา ดังนี้
เที่ยวที่ 1 ไปเวลา 10.00 น. กลับเวลา 12.00 น.
เที่ยวที่ 2 ไปเวลา 13.00 น. กลับเวลา 15.00 น.