วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559

ผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559 
ปรากฏผลชมรมฯ ดังนี้

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 3 ปี
1. กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
2. กศน.อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 7 ปี
1. โรงเรียนหนองพลับวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 9 ปี
1. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

"" AED...คืออะไร? ""AED คืออะไร?
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

AED ทำหน้าที่?
เป็นเครื่องอัตโนมัติที่สามารถอ่านคลื่นหัวใจ ขณะที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน และสามารถกระตุ้น ให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติได้

AED ใช้เมื่อไหร่?
เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน หัวใจจะบีบตัวผิดจังหวะอย่างรุนแรง หัวใจห้องล่างสั่นระริกไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า จะทำให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติอีกครั้ง

#อาสายุวกาชาด #RCY #AED

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)


ขั้นตอนที่ 1
       สำรวจสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยผู้ช่วยเหลือ สำรวจสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น และเหตุการณ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 2
       ประเมินการตอบสนองและการหายใจ หลังจากประเมินสถานการณ์และความปลอดภัย แล้ว ให้ผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่า ให้หัวเข่าผู้ช่วยเหลืออยู่บริเวณหัวไหล่ผู้บาดเจ็บ แล้วปฏิบัติ ดังนี้
- ตบไหล่ ปลุกเรียกผู้บาดเจ็บ “คุณเป็นอย่างไร”
- ตามองดูการตอบสนองของผู้บาดเจ็บ เช่น การลืมตา การขยับตัว
- ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือหน้าท้อง พบผู้บาดเจ็บไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง แสดงว่าผู้บาดเจ็บไม่หายใจ

ขั้นตอนที่ 3
        ตะโกนขอความช่วยเหลือ “ช่วยด้วยมีคนหมดสติ ช่วยโทรแจ้ง 1669 พร้อมนำเครื่อง AED มาด้วย”

ขั้นตอนที่ 4
         การกดหน้าอก เพื่อช่วยเหลือการไหลเวียนโลหิต
ตำแหน่งวางมือ : กึ่งกลางหน้าอก
กดด้วย : ส้นมือ 2 ข้างซ้อนกัน
จำนวนครั้ง : 30 ครั้ง
ความลึก : กดให้หน้าอกยุบตัว 5 - 6 ซ.ม.
ความเร็วในการกด : 100 - 120 ครั้งต่อนาที
....หมายเหตุ : การกดหน้าอกต้องปล่อยให้หน้าอกขยายคืนกลับได้เต็มที่หลังการกด และเว้นระยะในการกดให้น้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 5
        เปิดทางเดินหายใจ โดยใช้สันมือกดหน้าผาก และ 2 นิ้ว ยกคางผู้บาดเจ็บให้แหงนขึ้น พร้อมมองดูสิ่งของในปากผู้บาดเจ็บ ถ้าไม่พบสิ่งของในปากผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยการหายใจโดยการเป่าปาก

ขั้นตอนที่6
เป่า ปากเพื่อช่วยการหายใจ โดยปิดจมูก และประกบปากผู้บาดเจ็บให้สนิท เป่าลมเข้าปากผู้บาดเจ็บ 2 ครั้ง ต้องเห็นทรวงอกกระเพื่อมขึ้นทุกครั้งที่เป่าปาก
....หมายเหตุ : ถ้าทรวงอกไม่กระเพื่อมขึ้น ให้แก้ไขโดยการปรับทางเดินหายใจ แล้วจึงเป่าปากใหม่

อัตราการกดหน้าอกต่อการเป่าปาก 30 : 2 ครั้ง
          ผู้ช่วยเหลือให้ทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการกดหน้าอกและเป่าปากต่อเนื่องจนกว่าการช่วยเหลือจะมาถึง

จะหยุดทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อใด
          ผู้ช่วยเหลือจะหยุดทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อ
- ผู้บาดเจ็บมีการหายใจและชีพจรกลับคืนมา
- บุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือต่อ

#อาสายุวกาชาด #RCY #CPR

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560

    
     การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560  “เฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี ตลอดจนในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา (หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)
    ด้วยในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ตลอดจนในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาดจึงกำหนดจัดโครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สำคัญนี้ และ เป็นการแสดงความชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น  โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2556
    การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรม วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชฑัณฑ์
และเหล่ากาชาดจังหวัด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!