วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครเยาวชนจิตอาสา!!


รับสมัครเยาวชนจิตอาสา!!
"ร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่"

เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย บริเวณพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง
เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ปฏิบัติงานเวลา 10.00 - 16.00 น. (บำเพ็ญพระราชกุศล 100วัน)
ติดต่อคุณพิมพ์พิศา โทร 061 545 9694
หรือสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 02 252 5002-3 กด 1
#อาสายุวกาชาด #RCY

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อาสายุวกาชาดลงพื้นที่อำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

อาสายุวกาชาดจำนวน 27 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณชั้น G ตึก ภปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มารับบริการ