วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เปิดกรวยลงนามถวายพระพรในวโรกาส วันขึ้นปีใหม่ ปี 2560

       วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เนื่องในวโรกาส วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ อาคาร“ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) ”(ชั้นล่าง) สภากาชาดไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น