วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

        วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 57 คน ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
       โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนที่ไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น