วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ(Rc&IHL)

     การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ให้กับวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ(Rc&IHL) ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราชไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น