วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Road Safety “ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด”

         วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด” ให้แก่อาสายุวกาชาด จำนวน 77 คน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยบนถนน” ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน และการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น       
        จากนั้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จะมีการออกไปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในยามฉุกเฉินโดยกิจกรรมนี้ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญใน 7 จุดพื้นที่จุดตรวจ จุดบริการ ใน ดังนี้
1.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)
2.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
3.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
4.บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
5.ถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเขตจังหวัดปทุมธานี
6.ถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคใต้ เขตจังหวัดสมุทรสาคร
7.ถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคตะวันออก เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
#อาสายุวกาชาด #RCY #RoadSafety


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น