วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560 เลขาธิการ กศน.

             นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด #อาสายุวกาชาด

"สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ตามคำสอนพ่อ"

      นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมงานเสวนาพิเศษ "สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ตามคำสอนพ่อ" โดยมีท่านเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #อาสายุวกาชาด

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560


ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ประเภทบุคคล   จำนวน 2 รางวัล

1.รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
นางกชกร สมพันธ์
ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประเภทหน่วยงาน     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล