วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560


ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ประเภทบุคคล   จำนวน 2 รางวัล

1.รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
นางกชกร สมพันธ์
ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประเภทหน่วยงาน     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น