วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560 เลขาธิการ กศน.

             นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด #อาสายุวกาชาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น