วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

พิธี “มอบขวัญถุงกาชาด” และปาฐกถาพิเศษ ในโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ขอทำดี เพื่อแผ่นดิน” โดยจัดพิธี “มอบขวัญถุงกาชาด” และปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งให้เยาวชนกว่า 23 สถาบันร่วมกันประกาศอุดมการณ์ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
         
          นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า ด้วยความซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงาน ยุวกาชาดจึงตั้งปณิธานสร้างจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงได้เชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดีน้อมเกล้าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยึดหลักให้ทุกคนร่วมกันสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน สมกับดินแดนสุวรรณภูมิที่เราเกิดมา และเห็นว่าเรื่องพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เดินตามเบื้องพระยุคลบาท รวมทั้งยังเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสทำความดีตอบแทนสังคม โดยการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจึงจัดทำ “โครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ”เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ได้รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม โดยดำเนินกิจกรรมในลักษณะอาสาสมัครหรือจิตอาสา โดยได้รับการตอบรับจากอย่างดีจาก 23 สถาบัน ส่งโครงการเข้ามา 31 โครงการ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว
          
สำหรับพิธีมอบขวัญถุงกาชาด จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ ภายในงานยังมีการวาดทราย โดย อาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี และที่สำคัญทุกท่านที่ร่วมงานจะได้ร่วมร้องบทเพลง“ความฝันอันสูงสุด” ไปพร้อมกับ เก่ง ธชย ประทุมวรรณเพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น