วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สภากาชาดไทยต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์ฯ

        วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จำนวน 13 คน ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย        ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการเยาวชนฯ ได้เยี่ยมชมกิจการยุวกาชาด แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาชาดและยุวกาชาด รวมถึงประสบการณ์ของการทำงานจิตอาสาของอาสายุวกาชาด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนงู และศูนย์บริการโลหิตเเห่งชาติ สภากาชาดไทยด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

CPR & Choking รุ่นที่ 2

           การอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) รุ่นที่ 2 มีอาสายุวกาชาด และเยาวชนทั่วไปสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครCPR & Choking รุ่นที่ 1

           การอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) รุ่นที่ 1 มีอาสายุวกาชาด และเยาวชนทั่วไปสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 230 คน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตารางการอบรม CPR & Choking


       ตารางการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ การสำลัก (Choking) ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถชั้น 3โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม รีบเลยนะครับ ตอนนี้ รุ่นที่ 1-3 เต็มแล้ว เหลือรุ่นที่ 4-6 รับจำนวนจำกัดนะครับ สมัครเลย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV2PUhHA76KTEH2NgfkR8e96GZW2BEnA08RfnF3kPYXhuYKA/viewform