วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมมือสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

         วันที่ 4 กันยายน 2560 นางวธูสิริ สวัสดิจุ้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมวิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด เข้าพบนางอารมณ์ เผือกอ่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด รวมทั้งขอความร่วมมือในการสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพื่อเป็นแกนนำของโรงเรียน และพร้อมร่วมงานกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยต่อไป โอกาสเดียวกันนี้ คณะวิทยาจารย์ยังให้การอบรม เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับเยาวชนจำนวน 60 คน ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เขตบางแค กรุงเทพฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น