วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561


ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด (หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 คลิ๊ก!!

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

     นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย        วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ 2 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งคณะผู้แทนฯ เยี่ยมชมกิจการหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560


อบรม Humanitarian Education

         วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวเปิดการโครงการอบรม Humanitarian Education ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนายุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน"ผิน แจ่มวิชาสอน"  กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน
        การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความชัดเจนในเรื่องฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มเยาวชน ให้มีความคิดที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปถ่ายทอดในแต่ละภูมิภาคของประเทศต่อไป
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าขอความร่วมมือในการสร้างเยาวชนจิตอาสาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

       วันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะทำงานการสร้างอาสาสมัครจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าพบพลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ รองผู้บังคับบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อหารือ และขอความร่วมมือในการสร้างเยาวชนจิตอาสาระหว่างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกับสำนักงานยุวกาชาด ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์เสือป่า บก.นรด. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ชวนอาสายุวกาชาด ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”       ชวนอาสายุวกาชาด ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
    
      โดยผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับ “เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ” เป็นที่ระลึก

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อาสายุวกาชาดบรรจุเหรียญที่ระลึกฯ เพื่อมอบให้กับผู้บริจาคโลหิต

     วันที่ 6 ตุลาคม 2560 อาสายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมบรรจุ “เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ” อันทรงคุณค่าเพื่อมอบสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย