วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Hello Volunteer


#Hello Volunteers
เปิดรับเยาวชนจิตอาสา อายุระหว่าง 15-25 ปี มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านปฐมพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ CPR ภาวะหมดสติ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงได้พบปะเพื่อนใหม่หัวใจอาสาด้วยกัน ที่สำคัญได้เป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย สังกัดสำนักงานยุวกาชาดด้วยนะครับ
"ในการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16–17 ธันวาคม 2560 (ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ"
========================
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1vO-2E3zDW4BEXbg4GONCI6P_sSWfed121r1gQGkj6So/edit
=========================
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายอาคม ควรอาจ โทร 0930892030
#อาสาสมัคร #อาสายุวกาชาด #RCY
***ในการร่วมค่ายครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เพื่อนเยาวชนจิตอาสา

       เข้าพบผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของการเป็นอาสายุวกาชาด ในหัวข้อ “เพื่อนเยาวชนจิตอาสา” (Youth Volunteer Partnership) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายฐานอาสายุวกาชาดที่มีทักษะภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษานานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คุณจะได้อะไร? จากการเป็นอาสายุวกาชาด


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนกันได้แล้ววันนี้

https://docs.google.com/forms/d/1qq8gZqafXuHnoIKq2SZOmE3ggMwgHY6sjxYM07RiZTg/viewform?edit_requested=true