วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลงนามถวายพระพร

ผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ห้องรับรอง ชั่นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลดการสูญเสีย ได้ด้วยตัวเรา


มีกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่มาเชิญชวนครับ 😄😄😄
เนื่องด้วยสำนักงานยุวกาชาดจัดโครงการถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด 🚑🚑🚑🚑 โดยมีกิจกรรมดังนี้
>>>วันจันทร์ที่ 25 ธ.ค.60 อบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยบนถนนและการปฐมพยาบาล

ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

>>>ออกปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60
จุดที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต 2

วันศุกร์ที่ 29ธ.ค.60
จุดที่ 2 สถานีรถไฟหัวลำโพง
จุดที่ 3 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดที่ 4 ถนนพระราม 2 ขาออก เขต จ.สมุทรสาคร
จุดที่ 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่🚂🚃🚓🚔

* ผู้ผ่านการอบรมวันที่ 25 ธ.ค.60 ขอความร่วมมือมาปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน โดยสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ว่าจะเดินทางไปจุดใด

ลงทะเบียนออนไลน์ (จำนวนจำกัด)
http://thaircy.redcross.or.th/2017/12/13/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7/