วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

          วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันที่ 2 เมษายน 2561 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น