วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เข้ารับโล่เกียรติคุณ "อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561"

            อาสายุวกาชาดทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวนฤมล วินัยธรรม นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์ และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด เข้ารับโล่เกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561” จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562” ปิดรับผลงาน 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม Thaircy.redcross.or.th