วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

สำนักงานยุวกาชาด ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาดจะได้ประสานกำหนดการสำหรับเข้าเฝ้ารับประทานรางวัลในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
และส่งแบบตอบรับกลับมายังสำนักงานยุวกาชาด ภายในวันที่ 17 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 252 5002-3 กด 1