วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
- รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 
- รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน (ติดตามที่หน้าเพจ : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย) 
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
*** ซึ่งหมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. บุคลากรจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชน ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา (สังกัด สพฐ. กศน. และกรมราชทัณฑ์) และผู้สนใจในกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ที่มีชมรมอาสายุวกาชาดในหน่วยงานของท่าน เท่านั้น!!
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 วัน)
3. สามารถเป็นวิทยากรเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปขยายผลให้กับเยาวชนในความรับผิดชอบของตนได้อย่างน้อย 40 คน ในปีงบประมาณ 2562
4. อายุไม่เกิน 50 ปี

สมัครออนไลน์ : https://thaircy.redcross.or.th/ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
02 252 5002-3 กด 1 ฝ่ายวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
- รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
**** ซึ่งหมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. บุคลากรจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชน ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา (สังกัด สพฐ. กศน. และกรมราชทัณฑ์) และผู้สนใจในกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ที่มีชมรมอาสายุวกาชาดในหน่วยงานของท่าน เท่านั้น!!
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 วัน)
3. สามารถเป็นวิทยากรเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปขยายผลให้กับเยาวชนในความรับผิดชอบของตนได้อย่างน้อย 40 คน ในปีงบประมาณ 2562
4. อายุไม่เกิน 50 ปี

สมัครออนไลน์ : https://thaircy.redcross.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
02 252 5002-3 กด 1 ฝ่ายวิชาการ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร