วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาด

วันที่ 29 มีนาคม 2562
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

สภากาชาดไทย จัดสัมนา Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา      สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 โซน B เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

>> สำหรับผู้ที่สนใจ สแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 68 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 88 คน ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย