วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

     นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 8 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจะนวน 108 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี 
เข้ารับการอบรมเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
– รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
– รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ***ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การเข้าร่วมการอบรม
1. เปิดรับสมัครออนไลน์ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (กรณีที่กดเลือกรุ่นไม่ได้ แสดงว่ารุ่นนั้นๆ เต็มแล้ว) 
2. ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่สมัครออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. พร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการอบรม
3. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ กรุณาโทรแจ้งผู้ประสานโครงการ ก่อนล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม เนื่องจากจะมีผลกระทบต่องบประมาณการจัดงานของสภากาชาดไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaircy.redcross.or.th