วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

กาชาด Young Ambassador 2019


กาชาดต้องการ "คุณ"
ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย แค่คุณมี Smart Strong Samart
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/2ltlg5H