วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อวยพรสวัสดีปีใหม่ 2564

 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2564 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ สภากาชาดไทย

พิจารณาผลงาน การคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

  สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการพิจารณาผลงาน การคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” ณ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหารบริษัทเสื้อยืด 3T (Thai-T-shirt) มอบเสื้อ จำนวน 100 ตัว


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คุณภานุพันธ์ เกรียงไกรวัฒน์ ผู้บริหารบริษัทเสื้อยืด 3T (Thai-T-shirt) มอบเสื้อ จำนวน 100 ตัว มูลค่า 20,000 บาท เพื่อให้อาสายุวกาชาดสวมใส่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานยุวกาชาด ในการช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทเสื้อยืด 3T (Thai-T-shirt) ได้ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดมาแล้ว 3 ปี


วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การใช้งาน Platform งานกาชาดออนไลน์

17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้งาน Platfrom งานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนนำความรู้เรื่องการใช้งาน Platfrom กลับไปสอนผู้สูงวัยในครอบครัว และร่วม Shopping ออนไลน์ ในงานกาชาด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 นี้
ส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนำไปฟื้นฟูหลังน้ำลด

17 ธันวาคม 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาสายุวกาชาดในชมรมฯ เป็นผู้แทนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนำไปฟื้นฟูหลังน้ำลด ให้แก่

ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอลานสกา
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอพรหมคีรี
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอชะอวด
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอฉวาง
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบางขัน
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.ทุ่งสง
และชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทุกอำเภอที่ได้รับความเสียหายและมีผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จะทยอยเข้ามารับสิ่งของบริจาคจาก บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และบริษัทโอสภสภา จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมอบความช่วยเหลือด้วยความห่วงใยไปยังพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอพรหมคีรี )
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอฉวาง)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอชะอวด)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบางขัน และอำเภอทุ่งสง)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอพระพรหม)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอลานสกา)


ดาวน์โหลดคู่มือ การอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”


ดาวน์โหลดคู่มือ การอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” เป็นสื่อการสอนในรูปแบบ powerpoint มีทั้งหมด 15 เรื่อง รวมทั้งสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอ ดาวน์โหลดได้ที่ : คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ!!


วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รับสมัครนักแสดงจิตอาสา เพื่อจารึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

 


รับสมัครนักแสดงจิตอาสา ชาย - หญิง อายุระหว่าง 5- 70 ปี เพื่อจารึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

ร่วมเป็นหนึ่งในละครหน้าประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ ผ่านฝีมือผู้กำกับการแสดงระดับประเทศ คุณวินัย ปฐมบูรณ์

👉 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2563
👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
08 2321 7378, 06 5523 5405

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดรับผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

 


ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2564
**ปิดรับผลงานวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563**

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563

 


ผลการคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563
- นางสาวนฤมล วินัยธรรม ประธานชมรมอาสายุวกาชาด
- นายกรพล จั่นจิรภัทร รองประธานชมรมอาสายุวกาชาดคนที่ 1
- นางสาวญาณาธิป รอดวงษ์ รองประธานชมรมอาสายุวกาชาดคนที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

#ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


แม้จะมีการผ่อนปรน ปลดล๊อก ....อาสายุวกาชาดมีวินัย ร่วมรักษาระยะห่างหรือการทำ Social Distancing
การออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโดยสารรถสาธารณะ
เข้าลิฟต์ ขึ้นบันไดเลื่อน
หรือต่อคิวเข้าห้าง-ร้าน
จึงควรรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อยๆ 1-2 เมตร แม้จะต้องรอคิวหรือใช้เวลานานกว่าปกติ แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง New Normal

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

#ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal


ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ การ์ดอย่าตก ปรับพฤติกรรมมีชีวิตวิถีใหม่ (new normal) สังคมเราถึงจะควบคุมโรคได้
#ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

#ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal


เมื่อกลับถึงบ้าน
อย่าลืมล้างมือ หรือ อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
#ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ปลอดภัยจาก Covid-19หลายพื้นที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตประจำวัน แต่จะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะโอกาสติดเชื้อยังมีอยู่ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันกันบ้างเพื่อป้องกัน COVID-19

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อาสายุวกาชาดร่วมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ที่ปลอดภัยจาก COVID-19

มาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ประสบความสำเร็จ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลายพื้นที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตประจำวัน แต่จะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะโอกาสติดเชื้อยังมีอยู่ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันกันบ้างเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือที่เรียกกันว่า New Normal

คือการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบ่อยๆ กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้ว แต่ไม่ใช่แค่นี้กับการปรับตัว ยังหมายถึงการกำหนดมาตรการจากรัฐ และผู้ประกอบการนำมาปรับใช้ ให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพื้นที่ให้บริการ และประชาชนผู้เข้าใช้บริการก็ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยว่าจะไม่มีการติดเชื้อ นอกจากสุขภาพกายที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกแล้ว ต่อมาคือสุขภาพใจ หลาย ๆ คน กลัวการเปลี่ยนแปลง ความไม่คุ้นชิน ปรับตัวรับมือไม่ทัน อาจทำให้หลุดจากขอบเขตของมาตรการไปบ้าง ก็ขอให้อย่าตัดสินกัน แต่ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กำลังใจ เข้าอกเข้าใจกัน เพื่อช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่น

ภาพด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งในการปรับตัว ทั้งมาตรการในบ้าน และนอกบ้าน เรื่องสุขภาพ อาหารการกิน ความสะอาด การใช้บริการทางออนไลน์ แต่ละคนอาจมีวิธีแตกต่างกันไป สามารถนำมาแชร์กันได้ในคอมเม้น Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้นะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานยุวกาชาด ส่งมอบหน้ากากอนามัย 300,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19        วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าสภากาชาดไทย จำนวน 300,000 ชิ้น คืนให้แก่ นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งการตัดเย็บหน้ากากจำนวน 300,000 ชิ้นดังกล่าว เกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจของพลังจิตอาสาสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ ดำเนินการตัดเย็บ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย พ.ศ.2560-2564 ในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

รวมพลังจิตอาสา มาเย็บหน้ากากผ้ากัน รอบที่ 2รวมพลังจิตอาสา มาเย็บหน้ากากผ้ากัน รอบที่ 2
จิตอาสาทำง่าย ทำได้ที่บ้าน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ต้องการจิตอาสาร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น
ชมรมอาสายุวกาชาด หรือประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาคกลางและภาคตะวันตก 08 4904 1278 (เมธิณี)
ภาคอีสานและภาคตะวันออก 09 3089 2030 (อาคม)
ภาคเหนือ 08 3301 7379 (ณัฐพล)
ภาคใต้ 08 2652 8833 (ธัชตะวัน)

เสียง ถึง ใจ [ อาสา Cover Song ]เสียง ถึง ใจ [ อาสา Cover Song ]
 ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และคนไทยทุกคน

เพียง Cover เพลง "อาสาส่งใจ" ตามลิ้งที่แนบนี้
ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงตามสไตล์ตัวเองให้เป็นพลังที่สร้างสรรค์
พร้อมอัพโหลดลงโซเชียล Facebook | IG | YouTube ตั้งเป็นสาธารณะ และติด #อาสายุวกาชาดcoversong
สามารถโหลด Backing track

*** คลิปของใครมียอด like ตั้งแต่ 100 like ขึ้นไปสามารถแคปหน้าจอและส่งมาทาง Inbox เพจ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ทางแอดมินจะจัดส่งไฟล์ (เกียรติบัตร) จากสำนักงานยุวกาชาดให้ทันที !!!

กระทรวงแรงงาน ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนต่อไปกระทรวงแรงงาน ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนต่อไป

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และผู้บริหาร
เข้าพบดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวง และผู้บริหารระดับสูง
ในโอกาสรับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับไปดำเนินการ ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อไป

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

การส่งกลับหน้ากากพันภัย

รายละเอียดการเบิกจ่าย ขอเอกสารดังนี้
1.ใบเสร็จรับเงินค่าไปรษณีย์ฉบับจริง เท่านั้น ไม่รับบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงินใดๆ ส่งไปรษณีย์ ไปยัง สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 อนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตอทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2.เลขบัญชีปลายทาง ชื่อบัญชี ธนาคาร พร้อมรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงานด้านการโอนเงินคืน 

3.ส่งเอกสารการเงิน และ หน้ากากอนามัยแบบผ้า  พร้อมระบุจำนวนหน้ากากอนามัยผ้า ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย   


หากสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณเมธิณี  จงศรี   เบอร์โทร 084-904-1278

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

127 ปี สภากาชาดไทย


26 เมษายน 2563
127 ปี สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยถือกำเนิดขึ้นในต้นรัตนโกสินทรศก 112 ขณะนั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์สยาม” เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบ และส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่ทว่าไม่มีองค์กรการกุศลใด ๆ ให้ความช่วยเหลือและให้การพยาบาลทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้ชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ และได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ขอให้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม
เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.112 หรือพุทธศักราช 2436 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย นับจากนั้นเป็นต้นมา
ภายหลังชื่อ “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดสยาม” ในปีพ.ศ.2449 จากนั้นชื่อ”สภากาชาดสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” ในปีพ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

สภากาชาดไทยรับมอบถุงซิปพลาสติก แบรนด์ HERO จำนวน 102,000 ชิ้น


         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก แบรนด์ HERO จากบริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด จำนวน 102,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้บรรจุหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19
        วันนี้ (23 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก จำนวน 102,000 ชิ้น จาก
นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “HERO” เพื่อนำไปใช้บรรจุหน้ากากผ้า รวมทั้งสิ่งของเอนกประสงค์ อาทิ เงิน เจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        โอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “HERO” เพื่อความภาคภูมิใจแห่งตนและเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กรสืบต่อไป
วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

สภากาชาดไทย รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก จากกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ แบรนด์ HERO จำนวน 102,000 ชิ้นสภากาชาดไทย รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก จากกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ แบรนด์ HERO   จำนวน 102,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้บรรจุหน้ากากผ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19

วันนี้ (16 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “HERO” รับมอบผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก จำนวน 102,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชน ใช้บรรจุหน้ากากผ้ารวมทั้งสิ่งของเอนกประสงค์ อาทิ เงิน เจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19  ได้อย่างมีประสิทธิภาพวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

จิตอาสาร่วมทำหน้ากากผ้าฯ ครบ 100,000 ชิ้น

ขอขอบคุณจากใจพวกเรา
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย


รวมพลังจิตอาสา มาเย็บหน้ากากผ้ากัน

รวมพลังจิตอาสา มาเย็บหน้ากากผ้ากัน 
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ต้องการจิตอาสาร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย 
จำนวน 100,000 ชิ้น ชมรมอาสายุวกาชาด หรือประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เมธิณี จงศรี 084-904 1278
#TRCY #คนไทยต้องช่วยกันสวัสดีวันอังคาร

สวัสดีวันอังคาร
ห่างกันสักพัก
ถ้าคิดถึงนักก็ไลน์มา
#Social Distancing