วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2563 รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน
โอกาสเดียวกันนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกชาดละกิจกรรมเยาวชน "ผินแจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน ที่มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมได้อย่างมีทักษะ สามารถวางแผน
และบริหารจัดการโครงการอบรมอาสายุวกาชาดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทยต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น