วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เลื่อน Volunteer In Action 2020 อย่างไม่มีกำหนด


ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในหลายประเทศ ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้น ขณะนี้ีหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และป้องกันความเสียงให้แก่อาสายุวกาชาด


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ซึ่งจะดำเนินโครงการ Volunteer In Action 2020 ในเดือนมีนาคม - กรกฏาคม 2563 นี้ จึงเห็นควรเลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวออกไป อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น